Τρόποι Πληρωμής

 1. Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (με αντικαταβολή) με επιπλέον χρέωση 2,00 €
 2. Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα με το πιο αξιόπιστο σύστημα τραπεζικών συναλλαγών
 3. Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό με στοιχεία:
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 5271107885724
  IBAN GR73 0172 2710 0052 7110 7885 724
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εξόφληση της παραγγελίας σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς Τραπεζών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση.

Η stergiou-outdoor.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα  δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.